Konference AUR 14 se bude zabývat aktuálními otázkami identifikace, metodického hodnocení, evidence a ochrany kulturního dědictví v souvislostech udržitelného rozvoje. Konference chce upozornit na nutnost chápání kulturního dědictví v širších souvislostech - urbanistických, architektonických, konstrukčních, technologických, historických, uměleckých, sociálních, ekonomických ad. Zaměří se jak na teoretickou rovinu dané problematiky, tak na konkrétní případové studie. Cílem konference je upozornit na potenciální, mnohdy dosud skryté hodnoty kulturního dědictví. Toto dědictví se v kontextu současné reality dostává do nových, mnohdy nečekaných souvislostí a vyžaduje tedy aktualizované a alternativní přístupy zkoumání a ochrany. Toto se týká zejména průmyslového dědictví, jehož zvláštní postavení v oblasti památkové péče chce konference akcentovat. 

 

KONFERENCE Architektura a udržitelný rozvoj 2014 se bude konat 14.11.2014 na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, od 9:00 hod. v B169. Konferenci zahájí přednáška předního německého památkáře v oblasti průmyslových staveb Axela Föhla na téma Čtyřicet let ochrany průmyslových památek v Evropě - teorie a praxe.

 

Tematické sekce konference:

 • Udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, novodobý brownfield
 • Průmyslové dědictví a umění
 • Ochrana kulturních hodnot sídel a krajiny

Konference vzniká za podpory grantu SVK 06/14/F1 z prostředků ČVUT na specifický výzkum.

Konference je připravována ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze a navazuje na aktivity platformy Industriální stopy.

Novinky

 • 23.10.2014 22:57

  PROGRAM KONFERENCE

  Byl přidán program AUR14 v sekci ÚČAST -> PROGRAM KONFERENCE

 • 23.05.2014 16:49

  Přihláška

  Byla přidána přihláška do AUR14 v sekci ÚČAST -> PŘIHLÁŠKA

 • 13.04.2014 21:01

  Spuštění webu

  Spuštění webové prezentace konference. Zde najdete všechny potřebné informace o AUR 2014. 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.