ORGANIZACE AUR 14

 

Vědecký výbor:
Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.
Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.
Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger
doc. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D.
Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Ing. arch. Jana Hořická
Ing. Jan Pustějovský
 
Organizační výbor:
Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.

Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.

Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

Ing. arch. Jana Hořická
Ing. Jan Pustějovský
Ing. arch. Nikolay Brankov
Ing. Oleg Fetisov
 
Katedra architektury FSv ČVUT v Praze: arch.fsv.cvut.cz
Fakulta stavební ČVUT v Praze: fsv.cvut.cz
 
Konference vzniká za podpory grantu SVK 06/14/F1 z prostředků ČVUT na specifický výzkum.
Konference je připravována ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze a navazuje na aktivity platformy Industriální stopy.
vcpd.cvut.cz/cz/
www.industrialnistopy.cz/ 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode